2016-01-04

Skargi i wnioski

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury przyjmuje Departament Kontroli.

 

„Uwaga! Od dnia 22 stycznia 2018 r. sprawy dotyczące budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dane kontaktowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dostępne są pod adresem http://www.miir.gov.pl/strony/kontakt/

Skargę lub wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

  • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MI, przy ul. Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
  • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu – od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 17.15;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mi.gov.pl;
  • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.


Pamiętaj:

  • Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
  • Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.
  • Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.


W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: 22 630 15 05, 22 630 12 16.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się