Lista artykułów

Nazwa artykułu
Finansowanie w 2018 r. zatrudnienia pracowników MI zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury, jako beneficjent Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt
„Finansowanie w 2018 r. zatrudnienia pracowników MI
zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności”
22.05.2018 więcej
Wsparcie MI we wdrażaniu polityki spójności w latach 2017-2020
Ministerstwo Infrastruktury, jako beneficjent Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt
Wsparcie MI we wdrażaniu polityki spójności w latach 2017-2020
25.05.2017 więcej
Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt „Finansowanie w 2017 r. zatrudnienia pracowników MIB
zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr
POPT.01.01.00-00-0142/17
25.05.2017 więcej
Wsparcie w 2017 r. stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt Wsparcie w 2017 stanowisk pracy w MIB zaangażowanych we
wdrażanie polityki spójności nr POPT.01.02.00-00-0138/17
28.04.2017 więcej
Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt Wsparcie MIB we wdrażaniu polityki spójności w 2016 r.
nr POPT.02.01.00-00-0115/16
03.11.2016 więcej
Finansowanie w 2016 r. zatrudnienia pracowników MIB zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje
projekt „Finansowanie w 2016r. zatrudnienia pracowników MIiB
zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności” nr
POPT.01.01.00-00-0097/16
09.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się