Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy oznaczenia materiałów budowlanych, substancji oraz
produktów
17.01.2017 więcej
Petycja
Dotyczy ulg dla studentów w publicznym transporcie zbiorowym
09.01.2017 więcej
Petycja
Dotyczy umorzenia części rat kredytowych i odsetek w przypadku
wyodrębnienia na własność mieszkań wybudowanych przez
spółdzielnie mieszkaniowe i TBS ze środków BGK do dnia 30
września 2009 r.
30.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy połączenia drogi serwisowej DS. 10 z DS. 13.1 w ramach
budowy A1 (gm. Kruszyna)
30.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności
29.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy publikacji na stronie DanePubliczne.gov.pl
28.12.2016 więcej
Petycja
W sprawie zasad dotyczących lokalizacji obiektów, w
szczególności spopielarni zwłok
21.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy kolei miejskiej w Zielonej Górze
16.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy pilnego rozpoczęcia budowy S1/S69 tzw. Obejścia
Węgierskiej Górki
06.12.2016 więcej
Petycja
Dotyczy usprawnienia wykonywania ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
01.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się