2018-01-09

Petycje rok 2018

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

  Ministerstwo Infrastruktury
  Departament Kontroli
  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa;
 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MI przy ul. Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mi.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Rok 2018 - zestawienie petycji według daty wpływu do MI.

 

Czerwiec

 

 • 25 czerwca

Petycja dotyczy zmiany wzoru dowodu rejestracyjnego pojazdów w zakresie ilości wpisów "Termin badania technicznego".

Odwzorowanie cyfrowe petycji 378,26 KB (PDF)


 • 13 czerwca

Petycja dotyczy przebudowy drogi A4 na odcinku Pietrzykowice-Kostomłoty.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 131,89 KB (PDF)

Ogłoszenie 226,48 KB (PDF)

 

Maj

 

 • 28 maja

Petycja złożona za pośrednictwem Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego dotyczy m. in. likwidacji infrastruktury kolejowej oraz przywrócenia połączeń międzywojewódzkich w relacjach Warszawa – Lublin – Kraśnik – Stalowa Wola – Rzeszów, Warszawa – Lublin – Zamość – Jarosław – Przemyśl oraz Zamość – Stalowa Wola – Ocice – Staszów – Chmielnik – Kielce – Częstochowa – Wrocław.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,18 MB (PDF)


 • 24 maja

 

Petycja w sprawie utrzymania ruchu kolejowego w kierunku Kaszub.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 979,21 KB (PDF)


 • 24 maja

 

Petycja dotyczy kwestii wykorzystania zasobów środowiska, zezwolenia wszystkim nadleśnictwom wykorzystania terenów własnych do wydobycia kopalin oraz złego stanu technicznego dróg gruntowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 395,55 KB (PDF)

Odwzorowanie cyfrowe przekazania petycji zgodnie z właściwością 47,42 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 17 lipca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 188,46 KB (PDF)


 • 22 maja

 

Petycja dotyczy złego stanu nawierzchni dróg gruntowych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w tym w Gminie Markusy z prośbą o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na remont dróg.

 

Odwzorowanie cyfrowe petycji 328,98 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 20 czerwca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 185,08 KB (PDF)


 • 22 maja

 

Petycja w sprawie złego stanu technicznego dróg gruntowych w województwie warmińsko – mazurskim z prośbą o uruchomienie środków z budżetu państwa na remont dróg powiatowych i gminnych.

 

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,93 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 20 czerwca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 185,08 KB (PDF)


 • 16 maja

Petycja w sprawie:

1. Wszczęcia Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej nowelizacji Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2. Wydanie, na mocy ww. ustawy, rozporządzenia w sprawie kursu doszkalającego kierowców, którzy w pracy zawodowej zobligowani są do kierowania pojazdami samochodowymi o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., oraz przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 439,29 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 14 czerwca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 772,14 KB (PDF)


 • 14 maja

Petycja w sprawie budowy nawierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach dróg w miejscowości Dudowizna.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 66,83 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 23 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 670,02 KB (PDF)


 • 6 maja

Petycja dotyczy ustanowienia Rzecznika Praw Kierowców i Kandydatów na Kierowców.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 399,26 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 15 czerwca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 591,43 KB (PDF)

 

Kwiecień

 

 • 27 kwietnia

Petycja dotyczy lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 w miejscowości Lipówki w ramach realizacji drogi S17.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 111,45 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono13 lipca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 188,71 KB (PDF)


 • 23 kwietnia

Petycja dotyczy generalnego remontu drogi nr 1135N w miejscowości Rogowo.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 297,02 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 7 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 775,64 KB (PDF)


 • 19 kwietnia

Petycja dotyczy budowy obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 64,18 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 18 lipca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 141,78 KB (PDF)


 • 17 kwietnia

Petycja dotyczy prośby o remont nawierzchni drogi powiatowej 1175 N oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 184,18 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 20 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 111,11 KB (PDF)


 • 4 kwietnia

Petycja dotyczy uchylenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 785,77 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 24 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,37 MB (PDF)


 • 4 kwietnia

Petycja dotyczy złego stanu technicznego dróg gruntowych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w tym w Gminie Sorkwity z prośbą o uruchomienie środków z budżetu państwa na poprawę dróg.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,69 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 30 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 1,25 MB (PDF)


 • 3 kwietnia

Petycja dotyczy budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK 65 z nowo projektowaną linią kolejową Rail Baltica w mieście Mońki.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 569,64 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 9 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 533,83 KB (PDF)

 

Marzec

 

 • 30 marca

Petycja wielokrotna dotyczy protestu w obronie linii kolejowej nr 283 Jelenia Góra – Zebrzydowa. Termin oczekiwania na dalsze petycje w tej sprawie upływa 18 maja 2018 r. Termin załatwienia petycji to 29 czerwca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe petycji wielokrotnej 56,11 KB (PDF)

Postanowienie o łącznym rozpatrywaniu petycji 37,12 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 3 lipca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 39,11 KB (PDF)


 • 28 marca

Petycja wielokrotna dotycząca przebiegu drogi ekspresowej S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 408,44 KB (PDF)

Ogłoszenie 178,91 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 24 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 188,95 KB (PDF)


 • 25 marca

Petycja dotyczy przebiegu drogi ekspresowej S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 543,71 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 23 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 94,27 KB (PDF)


 • 20 marca

Petycja dotyczy porozumień jednostek samorządu terytorialnego zawieranych w celu wykonywania przez gminę zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,02 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 18 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 777,13 KB (PDF)


 • 15 marca

Petycja dotyczy umożliwienia stosowania znaków drogowych średnich w strefie ruchu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 334,69 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 17 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 688,47 KB (PDF)


 • 2 marca

Petycja dotyczy wynagrodzenia kierowców.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,09 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 14 czerwca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 703,18 KB (PDF)


 • 1 marca

Petycja dotyczy remontu starego mostu na Wisle oraz dokończenia inwestycji tzw. Lwowskiej bis.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 853,17 KB (PDF)

 

Luty

 

 • 27 lutego

Petycja w sprawie publikacji wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 59,64 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 19 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 67,55 KB (PDF)


 • 22 lutego

Petycja dotyczy odbudowy dworca kolejowego w Strzemieszycach.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 177,03 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 28 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 31,02 KB (PDF)


 • 19 lutego

Petycja dotyczy warunków pracy, wynagrodzenia oraz spraw emerytalnych kierowców zawodowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,09 MB (PDF)


 • 16 lutego

Petycja dotyczy bezpieczeństwa w rejonie budowy drogi S3.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 2,2 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 26 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 2,45 MB (PDF)


 • 16 lutego

Petycja dotyczy przesunięcia stacji PKP "Szczepanowice".

Odwzorowanie cyfrowe petycji 3,16 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 10 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 462,07 KB (PDF)


 • 14 lutego

Petycja dotyczy przyspieszenia terminu przebudowy DW254 oraz S10 z S25 na odcinku od węzła Bydgoszcz Południe w kierunku m. Brzoza.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,64 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 26 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 2,46 MB (PDF)


 • 12 lutego

Petycja dotyczy technologii stosowanej przy oznakowaniu dróg klasy A i S.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,22 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 24 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 273,94 KB (PDF)


 • 12 lutego

Petycja dotyczy podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie nakładaniu kar w transporcie towarów niebezpiecznych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 435,77 KB (PDF)


 • 12 lutego

Petycja dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 1 w miejscowości Siewierz.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 867,22 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 16 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 111,4 KB (PDF)


 • 8 lutego

Petycja dotyczy zmiany przepisów projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  ……………………… 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 20,54 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 2 maja 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 953,94 KB (PDF)


 • 2 lutego

Petycja dotyczy uwzględnienia  w nowym rozkładzie jazdy 2018/2019 pary pociągów z Białegostoku do Gdańska przez Warszawę.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 316,77 KB (PDF)
Odwzorowanie cyfrowe petycji złożonej za pośrednictwem UMWP 362,93 KB (PDF)

 

Odpowiedzi udzielono 5 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 324,79 KB (PDF)

Styczeń

 • 26 stycznia

Petycja dotyczy prośby o pomoc w pozyskaniu środków finansowych na realizację kolejnych etapów budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Prusiek w gminie Sanok.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 92,1 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 27 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 105,01 KB (PDF)


 • 22 stycznia

Petycja dotyczy dostępu osób niepełnosprawnych do publicznych programów mieszkaniowych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 298,34 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 9 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 94,86 KB (PDF)


 • 17 stycznia

Petycja wielokrotna dotyczy wprowadzenia zmiany w art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Termin oczekiwania na dalsze petycje w tej sprawie upływa 31 marca 2018 r. Termin załatwienia petycji to 29 czerwca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe petycji wielokrotnej 333,98 KB (PDF)

Postanowienie o łącznym rozpatrywaniu petycji 47,33 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 29 czerwca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 220,42 KB (PDF)

 


 • 17 stycznia

Petycja dotyczy przebudowy dk91 przed budową A1 od Tuszyna do Częstochowy.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 767,93 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 14 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 766,19 KB (PDF)


 • 17 stycznia

Petycja dotyczy dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Lwowskiej-bis w Sandomierzu w ciągu DK77.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,12 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 16 kwietnia 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 93,26 KB (PDF)


 • 17 stycznia

Petycja dotyczy modernizacji dworca kolejowego w Grudziądzu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 55,62 KB (PDF)

 

Odpowiedzi udzielono 14 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 35,57 KB (PDF)


 • 16 stycznia

Petycja dotyczy modernizacji dworca kolejowego w Grudziądzu.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 48,66 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 14 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 35,57 KB (PDF)


 • 15 stycznia

Petycja dotyczy naprawy nawierzchni dróg powiatowych z miejscowości Bobrowniki do miejscowości Włocławek, Radomice oraz Czernikowo w powiecie lipnowskim, województwo kujawsko-pomorskie.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 96 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 7 lutego 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 96,89 KB (PDF)


 • 10 stycznia

Petycja dotyczy ujednolicenia oznakowania miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 4,22 MB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 23 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 6,02 MB (PDF)


 • 8 stycznia

Petycja dotyczy działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Odwzorowanie cyfrowe petycji 87,01 KB (PDF)

Odpowiedzi udzielono 14 marca 2018 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 53,06 KB (PDF)https://mib.bip.gov.pl/fobjects/download/374511/20180404_petycja_ddp_odp-pdf.html

Załączniki

  20180108_petycja_DTK.pdf 87,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180110_petycja_DTD.pdf 4,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DTK.pdf 55,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DDP.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DDP_1.pdf 767,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180202_petycja_DTK.pdf.pdf 316,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20171215_petycja_DDP.pdf 96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20171215_petycja_DDP_odp.pdf 96,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180202_petycja_DTK_1.pdf 362,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DTK_odp.pdf 35,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DP...anowienie.pdf 47,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DPPiGN.pdf 333,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DDP.pdf 867,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180216_petycja_DTK.pdf 3,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180216_petycja_DDP.pdf 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180214_petycja_DDP.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180116_petycja_DTK.pdf 48,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180116_petycja_DTK_odp.pdf 35,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180222_petycja_DTK.pdf 177,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180227_petycja_BDG.pdf 59,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180202_petycja_DTK_odp.pdf 324,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180301_petycja_DDP.pdf 853,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20170117_petycja_DDP_odp.pdf 766,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180108_petycja_DTK_odp.pdf 53,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DTD.pdf 435,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DDP.pdf 112,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180122_petycja_DM.pdf 298,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180122_petycja_DM_odp.pdf 94,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180320_petycja_DDP.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180110_petycja_DTD_odp.pdf 6,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180222_petycja_DTK_odp.pdf 31,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180219_petycja_DDP.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180302_petycja_DTD.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180126_petycja_DDP.pdf 92,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180126_petycja_DDP_odp.pdf 105,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180404_petycja_DDP.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180325_petycja_DDP.pdf 543,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180328_petycja_DDP.pdf 408,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie dotyczac... Warszawy.pdf 178,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180403_petycja_DTK.pdf 569,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180320_petycja_DDP_odp.pdf 777,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180315_petycja_DTD.pdf 334,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180315_petycja_DTD_odp.pdf 688,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180320_petycja_DDP_odp.pdf 777,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DDP_odp.pdf 111,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180417_petycja_DDP.pdf 184,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180117_petycja_DDP_odp.pdf 93,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180417_petycja_DDP_odp.pdf 111,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180404_petycja_DDP_odp.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180423_petycja_DDP.pdf 297,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180330_petycja_po...ienie_DTK.pdf 37,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180330_petycja_DTK.pdf 56,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180506_petycja_DTD.pdf 399,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DTD_odp.pdf 953,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180208_petycja_DTD.pdf 20,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180214_petycja_DDP_odp.pdf 2,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180216_petycja_DDP_odp.pdf 2,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180423_petycja_DDP_odp.pdf 775,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180419_petycja_DDP.pdf 64,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180427_petycja_DDP.pdf 111,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180208_petycja_DTD_odp.pdf 953,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180216_petycja_DTK_odp.pdf 462,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DDP.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180325_petycja_DDP_odp.pdf 94,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180227_petycja_BDG_odp.pdf 67,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180403_petycja_DTK_odp.pdf 533,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180514_petycja_DDP.pdf 66,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180514_petycja_DDP_odp.pdf 670,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180516_petycja_DTD.pdf 439,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180328_petycja_DDP_odp.pdf 188,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180404_petycja_DTD_odp.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180404_petycja_DTD.pdf 785,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180528_petycja_DTK.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180524_petycja_DTK.pdf 979,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180302_petycja_DTD_odp.pdf 703,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180506_petycja_DTD_odp.pdf 591,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180522_petycja_DDP.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20180613_petycja_DDP.pdf 131,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie dotyczy...stomłoty.pdf 226,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180522_petycja_DDP_odp.pdf 185,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180522_petycja_DDP'.pdf 328,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DDP.pdf 112,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180212_petycja_DDP_odp.pdf 273,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  200180629_petycja_DPPiGN_odp.pdf 220,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180515_petycja_DTD_odp.pdf 772,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180330_petycja_DTK_odp.pdf 39,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180616_petycja_DTD.pdf 181,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180426_petycja_DDP_odp.pdf 188,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180419_petycja_DDP_odp.pdf 141,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180524_petycja_DD...zekazanie.pdf 47,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180524_petycja_DDP.pdf 395,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180524_petycja_DDP_odp.pdf 188,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180625_petycja_DTD.pdf 378,26 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się