Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje społeczne COM(2018) 279
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentów UE
28.06.2018 więcej
Ogłoszenie dotyczy petycji wielokrotnej ws przebudowy drogi A4 na odcinku Pietrzykowice - Kostomłoty
W dniu 13 czerwca 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej
wpłynęła do Ministra Infrastruktury od osób fizycznych
petycja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zawierająca postulaty
dotyczące przebudowy drogi A4 na odcinku Pietrzykowice -
Kostomłoty. W przesłanej petycji zasygnalizowano, że
cyklicznie wysyłane będą na adres e-mail Ministerstwa
Infrastruktury kolejne petycje w przedmiotowej sprawie.
19.06.2018 więcej
Konsultacje społeczne COM(2018) 293
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentu UE
18.06.2018 więcej
Konsultacje społeczne COM(2018) 283 final
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentu UE
11.06.2018 więcej
Konsultacje społeczne COM(2018) 277 final
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentu UE
07.06.2018 więcej
Konsultacje społeczne COM(2018) 397 final
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentu UE
06.06.2018 więcej
Konsultacje społeczne COM(2018) 275 final
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentu UE
05.06.2018 więcej
Ogłoszenie
Uchwała Nr 11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
04.06.2018 więcej
Konsultacje społeczne COM(2018) 286
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentu UE: Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów
silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i
oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych
pojazdów
25.05.2018 więcej
Konsultacje społeczne COM(2018) 274
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentu UE - Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniająca dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania
bezpieczeństwem infrastruktury drogowej COM(2018) 274 final.
24.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się