2015-12-21

Kontakt do departamentów i biur

Departament Budżetu (DBI)

Dyrektor: Ewa Szczepańska
Zastępca dyrektora: Katarzyna Krzywińska
Zastępca dyrektora: Adam Orzechowski

 

tel. 22 630 13 40
fax 22 630 13 11
e-mail: sekretariatDBI@mi.gov.pl

Departament Dróg Publicznych (DDP)

Dyrektor: Jarosław Waszkiewicz
Zastępca dyrektora: Agnieszka Krupa
Zastępca dyrektora: Beata Leszczyńska

 

tel. 22 630 17 00
fax 22 630 19 09
e-mail: sekretariatDDP@mi.gov.pl

Departament Kolejnictwa (DTK)

Dyrektor: Tomasz Buczyński
Zastępca dyrektora: Izabela Popek
Zastępca dyrektora: Jakub Kapturzak

 

tel. 22 630 13 00
fax 22 630 19 30
e-mail: sekretariatDTK@mi.gov.pl

Departament Kontroli (DK)

Dyrektor: Irmina Jabłońska-Witek
Zastępca dyrektora: Michał Sułkowski

 

tel. 22 630 11 90
fax 22 630 11 99
e-mail: sekretariatDK@mi.gov.pl

Departament Lotnictwa (DL)

Dyrektor: Beata Mieleszkiewicz
Zastępca dyrektora: Łukasz Chaberski

 

tel. 22 630 13 39
fax 22 630 13 95
e-mail: sekretariatDL@mi.gov.pl

Departament Poczty (DPO)

Dyrektor: Maciej Świtkowski
Zastępca dyrektora: Łukasz Jasiński

 

tel. 22 630 10 02
e-mail: sekretariatDPO@mi.gov.pl

 

Departament Prawny (DP)

Dyrektor: Marcin Przychodzki
Zastępca dyrektora: Tomasz Behrendt
Zastępca dyrektora: Tomasz Warchoł

 

tel. 22 630 12 20
fax 22 630 12 05
e-mail: sekretariatDP@mi.gov.pl

Departament Strategii Transportu (DST)

Dyrektor: Adrian Mazur
Zastępca dyrektora: Monika Michalska
 

tel. 22 630 11 60
e-mail: sekretariatDSW@mi.gov.pl

 

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Dyrektor: Paweł Skowroński
Zastępca dyrektora: Mateusz Balcerowicz

 

tel. 22 630 11 60
e-mail: sekretariatDSW@mi.gov.pl

 

Departament Transportu Drogowego (DTD)

Dyrektor: Bogdan Oleksiak
Zastępca dyrektora: Aldona Wieczorek

 

tel. 22 630 12 40
fax 22 630 12 02
e-mail: sekretariatDTD@mi.gov.pl

Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)

Dyrektor: Jolanta Ołdakowska
Zastępca dyrektora: Anna Samulska

 

tel. 22 630 16 15
fax 22 630 16 44
e-mail: sekretariatBAF@mi.gov.pl

Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK)

Dyrektor: Janusz Kopacz
Zastępca dyrektora: Sandro Kuruliszwili

 

tel. 22 630 14 70
fax 22 630 14 85
e-mail: sekretariatBZK@mi.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Dyrektor: Elżbieta Kazaniecka
Zastępca dyrektora: Anna Fugielska

 

tel. 22 630 16 10
fax 22 630 16 09
e-mail: sekretariatBDG@mi.gov.pl

Biuro Ministra (BM)

Dyrektor: Maciej Michałowski
Zastępca dyrektora: Tomasz Tomala
Zastępca dyrektora: Konrad Kukliński

 

tel. 22 630 11 10
fax 22 630 10 44
e-mail: sekretariatBM@mi.gov.pl

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej  (BP)

Dyrektor: Agnieszka Szczutowska
 

tel. 22 630 12 24
e-mail: sekretariatBPCPK@mi.gov.pl

 

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR)

Dyrektor: Konrad Romik

 

tel. 22 630 12 55
fax 22 630 12 60
e-mail: sekretariatSKR@mi.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się