2018-07-09

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości

1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A.,  Pion Infrastruktury,  Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 70 - 940 Szczecin, Al. Niepodległości 41 / 42.
3. Przedmiot sprzedaży: Wicimice 4, lokal użytkowy nr 2.
 
Prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 52,27 m2, usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym, do którego przynależą  usytuowane  w tym budynku pomieszczenia o łącznej  powierzchni użytkowej  41,37m² oraz usytuowane w pozostałym budynku niemieszkalnym pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 31,43 m². Budynki posadowione są na  pozostającej we współużytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej  S.A. nieruchomości, stanowiącej  działkę oznaczoną  w ewidencji gruntów numerem 260 o powierzchni 0,2014 ha, położoną w miejscowości Wicimice Nr 4, gminie Płoty, powiecie gryfickim, województwie zachodniopomorskim. Nieruchomość, objęta jest księgą wieczystą Nr SZ1G/00038772/8 prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych.  Z lokalem związany jest udział wynoszący 5410/10000 części  w nieruchomości wspólnej. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. 
 
 
Treść ogłoszenia  178,39 KB (PDF)
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się