Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i
międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie
kolejowym
12.10.2016 więcej
Konsultacje publiczne
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli
bezpieczeństwa w lotnictwie COM(2016) 491
09.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne
dokumentu "Europejska strategia na rzecz mobilności
niskoemisyjnej" COM(2016) 501
31.08.2016 więcej
Konsultacje społeczne
projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w
sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku
25.07.2016 więcej
Wzór Informacji w sprawie opłaty paliwowej
udostępniany na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji
dotyczącej opłaty paliwowej
08.07.2016 więcej
Konsultacje publiczne
Wniosku Decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy
przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do
międzynarodowego instrumentu, który ma zostać opracowany przez
organy ICAO, a który ma na celu wprowadzenie od 2020 r. jednego
międzynarodowego środka rynkowego dotyczącego emisji w
lotnictwie międzynarodowym COM(2016) 183
18.05.2016 więcej
Realizacja zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich
Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu
świadczenia usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i
międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich
21.04.2016 więcej
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
Świadczenie usług w zakresie pasażerskich kolejowych
przewozów międzynarodowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie 11 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2017 r.,
22.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się