Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
o podjęciu uchwały Nr 2 w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.
13.07.2017 więcej
Ogłoszenie
o podjęciu uchwały Nr 1 w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty Polskiej S.A.
13.07.2017 więcej
Konsultacje społeczne
COM(2017) 327
07.07.2017 więcej
Ogłoszenie
w sprawie udzielenia szczegółowych informacji dotyczących
kosztów, jakie ponoszą starostowie gospodarujący zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa
29.06.2017 więcej
Konsultacje społeczne
COM(2017) 283
22.06.2017 więcej
Ogłoszenie
w sprawie oceny potrzeb lokalowych jednostek organizacyjnych
obsługujących naczelne konstytucyjne organy Państwa,
ministerstwa i urzędy centralne
13.06.2017 więcej
Konsultacje społeczne
pakietu "Otwarta i skomunikowana Europa"
09.06.2017 więcej
Ogłoszenie
uchwała Nr 14/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP PLK
S.A.
08.06.2017 więcej
Ogłoszenie
uchwała Nr 13/2017 oraz Nr 12/2017 w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu PKP SA
08.06.2017 więcej
Ogłoszenie
o rozpoczęciu przez KE procesu uzgadniania działań w zakresie
wydania specyfikacji dla współpracujących inteligentnych
systemów transportowych (C-ITS)
30.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się