Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje społeczne
projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
05.10.2017 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach publicznych
projektu uchwały RM w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów
zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i
remontów do 2023 roku"
27.09.2017 więcej
Konsultacje
projektu zarządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie programu współpracy z NGO
25.09.2017 więcej
Ogłoszenie
o podjęciu uchwały Nr 39 w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
24.08.2017 więcej
Ogłoszenie
w sprawie udzielenia szczegółowych informacji dotyczących
dysponowania i rozporządzania przez starostów nieruchomościami
wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz
wpływów uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami
09.08.2017 więcej
Wyjaśnienie w sprawie petycji
dotyczącej instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu
pod Ursynowem w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w
ciągu S2
09.08.2017 więcej
Wyjaśnienie w sprawie petycji
dotyczącej instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu
pod Ursynowem w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w
ciągu S2
09.08.2017 więcej
Ogłoszenie
uchwała Nr 5/2016 w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu
Nieruchomości Spółka Akcyjna
08.08.2017 więcej
Ogłoszenie
uchwała Nr 4/2016 w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu
Nieruchomości Spółka Akcyjna
08.08.2017 więcej
Ogłoszenie
o podjęciu uchwały Nr 19 w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PKP S.A
14.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się