Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentu UE
21.05.2018 więcej
Ogłoszenie
Uchwała Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
09.05.2018 więcej
Ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej ws Wschodniej Obwodnicy Warszawy
Od dnia 28 marca 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej
wpływają do Ministra Infrastruktury od osób fizycznych
petycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zawierające postulaty
dotyczące określenia wariantu przebiegu drogi ekspresowej S17
na odcinku stanowiącym Wschodnią Obwodnicę Warszawy.
12.04.2018 więcej
Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku
ruchomego przeznaczonych przez jednostkę do likwidacji
27.12.2017 więcej
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
o świadczenie usług publicznych w zakresie międzynarodowych
kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
13.12.2017 więcej
Ogłoszenie
o odpłatnym przekazaniu zlikwidowanych składników majątku
ruchomego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
11.12.2017 więcej
Ogłoszenie
o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku
ruchomego przeznaczonych przez jednostkę do likwidacji
04.12.2017 więcej
Ogłoszenie
o sprzedaży na surowce wtórne zużytych składników majątku
ruchomego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
24.11.2017 więcej
Konsultacje społeczne
COM(2017) 653
24.11.2017 więcej
Konsultacje społeczne
COM(2017) 648
24.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się